The right au pair for the right Family

Information för familjen 

Varför bli värdfamilj?

Att vara värdfamilj ger dig många fördelar, inklusive en prisvärd barnomsorgs-lösning och möjligheten att bekanta sig med en ny kultur.

Du kommer att upptäcka glädjen av att ha mer flexibilitet och tid med barnen på morgonen, mer tid för familjens vardags aktiviteter etc. I familjen deltar Au pairen inte bara i barnomsorgen utan också i andra aktiviteter, allt från lätt hushålls-arbete till barnvakt, eller att hjälpa barnen att utveckla särskilda färdigheter (t.ex. lära sig ett nytt språk eller idrott).

Du kommer att få en ny familjemedlem som hjälper dig att ta hand om barnen och som kommer att delta i familjelivet. Au pairen kommer att följa och få barnen till / från skola / dagis, leka med dem och hjälpa till med läxor och hushållsarbete.

Att gå med i Au pair programmet kommer att berika din familjs liv på många olika sätt. Det kommer att göra ditt liv mer spännande, intressant och roligt.

Vårt pris

- Vår avgift är 4.900 SEK. Vi hjälper till med att hitta rätt Au Pair och ordnar med papper och formaliteter. Du betalar endast om du har hittat en trygg och trovärdig Au pair, vilken har främjats av oss och som du accepterar.

För att säkerställa högsta möjliga tillfredsställelse vi inkluderar en "tre månaders garanti", vilket innebär att du kommer att erbjudas en ny Au pair utan extra kostnad, i de fall endera parten (Au pair eller värdfamiljen) vill säga upp vistelsen. Om en sådan situation inträffar kommer vi att arbeta effektivt för en snabb lösning.

- Om du själv har hittat din au pair och vill att vi endast hjälper till med "pappersarbete" och vägledning: 2.900 SEK

Vad innebär Au pair?

Au pair är unga människor från andra länder, i åldrarna 18-30 år. En Au pair bor med svensk familj under ett år. Vistelsen förlängs till högst 12 månader och det kan inte förnyas. En Au pair hjälper till med barnpassning och deltar i lättare hushållsarbeten. I gengäld erbjuder värdfamiljen, husrum och fick-pengar till henne / honom. Om personen har tillstånd att arbeta som Au pair,är hon / han därmed inte tillåten att arbeta som barnskötare eller hemhjälp på heltid eller att kombinera detta med något annat arbete.

Att vara Au pair för en familj, och i sin tur, en gäst i deras hem, resulterar i att Au pairen för att delta i många av familjens aktiviteter och behandlas därför som en del av familjen. Att delta i ett Au pair program kan därför bli en mycket spännande och intressant upplevelse för både Au pairen och familjen.

I enlighet med Europeiska rådets bestämmelser angående arbetstid, får en Au pair arbeta maximalt 25 timmar per vecka, och inte mer än 5 timmar / dag (tillfällig barnpassning är möjligt en-två gånger per vecka). Arbetstiden skall ordnas så att au-pairen ska ha minst en ledig dag förutom söndag och full möjlighet att delta i liturgiska tjänster. Au pair kommer att få möjlighet att delta i kurser i svenska och fritidsaktiviteter.

Vår hjälp

När du registrerar dig som en värdfamilj, kommer vi att se över listan över Au pairer på vår databas och skickar profiler över kandidater, som vi tror kan passa din familj.

Det finns ingen registreringsavgift och registreringen är frivillig. Dock föreslår vi att du registrerar och lägger till all den information du anser vara nödvändig och viktig angående din familj. Det rekommenderas att bifoga ett brev i din profil där du beskriver din familj, fritid och intressen och bifoga några foton. Detta brev , familjeprofilen och fotona skickas till Au pairen först efter ditt godkännande.

Vi organiserar telefonintervju mellan värdfamiljer och Au pairer. I de flesta fall kommer du att få referenser från nuvarande eller tidigare arbetsgivare till kandidaterna (vi kan också kontrollera referenser på din begäran)

Vi rekommenderar verkligen både Au pair och värdfamiljer för att diskutera alla detaljer innan avtalet görs upp. Var ärliga och realistiska. Kom ihåg att hon / han kommer att vara en del av din familjs liv under ett helt år. Kommunikation och öppenhet - det är nyckelorden före och under Au pair vistelsen.

Vidare hjälper vi dig med nödvändig dokumentation och vägledning i processen för arbets- och uppehållstillstånd.

Vad händer om överenkommelsen inte fungerar ändå?

Som värdfamilj bör du inte förvänta dig allt att ska fungera smidigt redan från början. Observera att det kan ta tid för en Au pair att vänja sig vid livsstilen i sin värdfamilj. I många fall kan en trevlig pratstund och öppen diskussion hjälpa till att lösa ett problem.

Om saker och ting fortfarande inte fungerar, gör vi vårt bästa för att hitta en ny Au pair för din familj. Vi erbjuder 3 månaders garanti för tjänsten, vilket innebär att du inte kommer att debiteras extra för en ny ersättande (om du valt att få en ny Au pair inom 3 första månaderna).

Om au-pairen själv vill ändra värdfamilj, måste hon / han ansöka om ett nytt arbetstillstånd. Au-pairen får inte börja som Au pair i en ny familj tills hon / han har fått ett nytt tillstånd.

Krav på värdfamiljerna:

 • en värdfamilj kan bara ha en Au pair åt gången. Det måste finnas ett eller flera mindre barn i värdfamiljen och Au pairen måste behandlas som en del av familjen.

 • en värdfamilj ska tala svenska dagligen och representera den svenska kulturen för au pairen.

 • en värdfamilj måste ge Au pairen en chans att lära sig svenska språket. En au pair arbetstid måste organiseras på det sätt, som ger honom / henne möjlighet att närvara vid språkundervisning.

 • Värdfamiljen ska teckna en olycksfallsförsäkring för au pair. Olycksfallsförsäkringen ska ge au pair ekonomisk kompensation utöver kostnaden för eventuell sjukvård om au pair råkar ut för en olycka under arbetstid. Det är inte tillräckligt med en kombinerad olycksfalls- och sjukförsäkring om den endast ger ekonomisk kompensation vid olycksfall på fritiden. Au pair behöver också visa att  hun har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige för att kunna beviljas ett uppehållstillstånd. Au paur behöver ha en heltäckande sjukförsäkring om hun under din vistelse i Sverige skulle behöva sjukvård. Sjukförsäkring bör täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård samt sjukhusvistelse, tandvård och eventuell hemtransport av medicinska skäl.

 • en värdfamilj är skyldigt att tillhandahålla kost och logi för Au pairen och ge till hans / hennes förfogande ett separat lämpligt rum. Förutom gratis mat och logi kommer värdfamiljen att betala lön (fickpengar) till Au pairen som uppgår till minst 5.250 SEK per månad före skatt.

 • Värdfamiljen ska se till att Au pairen är registrerad hos Skatteverket (www.forsakringskassan.se) og värdfamiljen är ansvarig för att betala skatten. Du hittar mer information om skattereglerna här: www.diretto.se

 

Krav på Au pairerna:

 • Ålder mellan 18 och 30 år. Dessutom måste det Au pair kunna visa att hon / han har ett tydligt intresse eller nytta av att studera det svenska språket studier. Hon / han ska kunna tala och förstå engelska eller danska, svenska, norska, tyska.

 • Det är oftast ett krav att den sökande har inte tidigare haft någon Au pair vistelse i andra västeuropeiska länder, eftersom detta minskar chansen för att beviljas ett arbetstillstånd i Sverige.

 • Det huvudsakliga syftet med en Au pairs vistelse i Sverige är att studera det svenska språket och att bredda sina kunskaper i svenska kulturen. Det krävs därför att Au pairen deltar i en språkkurs under sin vistelse.

 

Vad kostar det att ha en Au pair?

 • Minimilönen (fickpengar) för Au pairer är 5.250 SEK per månad (före skatt). Au pairens lön är avtalad och inte beroende på arbetsuppgifterna (som antal barn att ta hand om etc).
 • Au pair måste förses med gratis mat och logi av värdfamiljen. Fickpengar täcker kostnader för privat konsumtion. Fickpengar och värdet av fri kost och logi är skattepliktiga.
 • Värdfamilj måste betala för Au pairens språkundervisning.
 • De totala kostnaderna för au pair-försäkringene under 1 år är upp till 620 euros (inklusive olycksfallsförsäkringen).

Resekostnader:

Au pair är själv ansvarig för hennes/hans resekostnader. Men om värdfamilj är villig att dela biljett-/resekostnaden, så föreslås det att de gör detta efter det att Au pairen har vistats hos dem minst hälften av den överenskomna tiden.

Värdfamiljen är inte skyldiga att betala Au pairens returbiljett.

Information om svenska utbildningar:

Webbplatsen för Svenska institutet är ett bra ställe att börja leta efter en skola i ditt område https://www.si.se.
Privata skolor och andra institutioner erbjuder kvällskurser på flera språk, inklusive svenska och engelska.
Följande länkar kan komma väl till hands https://www.cactuslanguagetraining.com.

På SFI Svenska för invandrare skolor (English för Invandrare) du kan få gratis svenska lektioner om du har ett uppehållstillstånd och ett personnummer https://su.se.

Au pair-försäkring i Sverige

Au pair vistas i Sverige en begränsad tid och har  inte samma rätt till sociala förmåner som permanent bosatta personer.

Au pair behöver visa att  hun har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige för att kunna beviljas ett uppehållstillstånd. Au pair behöver ha en heltäckande sjukförsäkring om hun under din vistelse i Sverige skulle behöva sjukvård. Sjukförsäkring bör täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård samt sjukhusvistelse, tandvård och eventuell hemtransport av medicinska skäl. Migrationsverket kan inte ge förhandsbesked om den sjukförsäkring au pair har ansökt om eller tecknat kommer att godkännas vid bedömningen om uppehållstillstånd.

Värdfamiljen ska teckna en olycksfallsförsäkring för au pair. Olycksfallsförsäkringen ska ge au pair ekonomisk kompensation utöver kostnaden för eventuell sjukvård om au pair råkar ut för en olycka under arbetstid. Det är inte tillräckligt med en kombinerad olycksfalls- och sjukförsäkring om den endast ger ekonomisk kompensation vid olycksfall på fritiden.

För närvarande finns det inga försäkringar i Sverige som täcker alla myndigheters krav på au pair-försäkring. Därför erbjuder vi våra kunder hjälp med att köpa försäkring från ett utländskt försäkringsbolag.

Hur lång tid tar det för en Au pair att komma till Sverige?

Uppskattningsvis krävs det vanligtvis 3-4 månader för att behandla en Au pairs ansökan om arbetstillstånd i Sverige.

Uppsägning

Både Au pairen och värdfamiljen har rätt att häva avtalet med två veckors (14 dagar) varsel. Båda parter får också häva kontraktet med omedelbar verkan i fall av allvarlig försummelse (avtalsbrott) från en part, eller om det finns andra allvarliga omständigheter gör detta nödvändigt.
Detsamma gäller också om en Au pair vistelse upphör därför att kontraktet löper ut vid avtalad tid. Om Au pair vill byta värdfamilj, får hon / han ansöka om nytt tillstånd.

Om Au pairen blir sjuk?

Om Au pair blir sjuk under vistelsen kommer värdfamilj tillhandahålla fickpengar och gratis kost och logi tills lämpliga åtgärder har anordnats. Det är också värd familjens ansvar att en Au pair har hälsoförsäkring/ sjukförsäkring. Annars, i händelse av sjukdom, kommer besök hos läkare för medicinskbehandling i Sverige bli mycket dyrbart honom eller henne.