The right au pair for the right Family

Skandinaviens ledande
au pair byrå

Au pair byrå - Energy Au Pair

"Energy Au Pair" - började arbeta med au pair förmedling i 2001. Vi matchar familjer och au pairer i Sverige seden 2008, i Danmark seden 2006 och i Norge sedan 2001. Vi hoppas att med vår energi, erfarenhet, och våra duktiga au pair-kandidater vi ger svenska familjer den bästa servicen på marknaden.

Service för Värdfamiljer i Sverige

  • Vi skickar dig profiler av kandidaterna som är uppfyller de flesta av dina krav.
  • Du kan kommunicera med oss via telefon och få stöd och hjälp under sökningen efter en matchande Au pair, under Au pairens placeringprocess, och efter det att din Au pair kommer till din familj.
  • Vi erbjuder total sekretess. Vi garanterar att ingen personlig information kommer att finnas på denna webbplats Den första kontakten mellan Au pairer och värdfamiljer sker genom oss och endast om båda parter är intresserade. Du kommer inte bli kontaktad av någon utanför denna agentur utan du avtalat/överenskommit detta.
  • Vi hjälper till att samordna hela processen, hjälp med pappersarbete, stödja arbetsgivaren och Au pairen före och efter utformningen av kontraktet.
  • Vi erbjuder låga priser och gör vårt bästa för att du ska vara nöjd med vår service.
  • Du betalar bara efter det att du nått en överenskommelse mellan dig och din Au pair.
Vi erbjuder värdfamiljen tre månad garanti för en Au pair ersättare.

Au pair-försäkring i Sverige

Au pair vistas i Sverige en begränsad tid och har inte samma rätt till sociala förmåner som permanent bosatta personer. 

Au pair behöver visa att  hun har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige för att kunna beviljas ett uppehållstillstånd. Au pair behöver ha en heltäckande sjukförsäkring om hun under din vistelse i Sverige skulle behöva sjukvård. Sjukförsäkring bör täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård samt sjukhusvistelse, tandvård och eventuell hemtransport av medicinska skäl. Migrationsverket ger inte förhandsbesked om den sjukförsäkring au pair har ansökt om eller tecknat kommer att godkännas vid bedömningen om uppehållstillstånd.

Värdfamiljen ska teckna en olycksfallsförsäkring för au pair. Det är inte tillräckligt med en kombinerad olycksfalls- och sjukförsäkring om den endast ger ekonomisk kompensation vid olycksfall på fritiden. Olycksfallsförsäkringen ska ge au pair ekonomisk kompensation utöver kostnaden för eventuell sjukvård om au pair råkar ut för en olycka under arbetstid. 

För närvarande finns det inga försäkringar i Sverige som täcker alla myndigheters krav på au pair-försäkring. Därför erbjuder vi våra kunder hjälp med att köpa försäkring från ett utländskt försäkringsbolag.